Trwa wczytywanie produktów

Regulamin

REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ QuickPrinting.eu

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym quickprinting.eu prowadzony jest przez Spółkę BIUROGRAF Sp. z o.o. z siedzibą w: 25-509 Kielce, ul. Leśna 5, NIP: 959-195-44-91, NIPUE: PL9591954491 , REGON 260734031, zwaną dalej Drukarnią.

2. Wypełnienie utworzenie Konta oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie całego świata, lecz wysyłka towaru jest realizowana na adresy w Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej quickprinting.eu

3. Czas realizacji zamówienia jest podany przy każdym produkcie i wyrażony jest w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt).
3. Termin wysyłki zamówienia jest podany przy każdym produkcie i wyrażony jest w dniach kalendarzowych, pokazując dokładną datę wysyłki przy założeniu wgrania poprawnych plików do godziny 13:00.

4. Termin realizacji jest liczony od momentu zaakceptowania przez Drukarnię przesłanego prze klienta pliku do druku i dokonania wpłaty (w zależności od tego, co następuje później).

5. W przypadku zamówień nietypowych drukarnia zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji.
 

§3. PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są rozgraniczone na ceny netto i brutto.

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest paragon lub Faktura VAT zgodnie z wybraną opcją.

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów płatności: przedpłata przelewem za pomocą serwisu dotpay.pl lub przedpłata zwykłym przelewem bankowym.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów.

 
§4. DOSTAWA

1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
- przesyłka kurierska po przedpłacie,
- odbiór osobisty.

2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.


§5. REKLAMACJE

1. Reklamacje może złożyć Klient, który posiada konto oraz zrealizowane zamówienie. Reklamację należy złożyć poprzez Panel klienta, lub mailowo na adres drukarnia@quickprinting.eu

2. Warunki zgłoszenia reklamacji:
- zgłaszając reklamację należy posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji oraz numerem zlecenia;
- każda reklamacja musi zawierać dokładny opis problemu;
- termin zgłoszenia reklamacji: reklamację należy zgłosić do 14 dni od momentu dostawy towaru. Po tym czasie reklamacja nie będzie rozpatrywana;
- zgłoszenia reklamacji przyjmujemy w dni robocze do godziny 18:00
3. Składanie reklamacji uszkodzonej przesyłki:
- aby reklamacja przesyłki podczas transportu mogła zostać uwzględniona konieczne jest spisanie protokołu szkody w obecności kuriera dostarczającego paczkę. Dodatkowo zgłoszenia uszkodzenia przesyłki należy zgłosić mailowo na adres: drukarnia@quickprinting.eu w ciągu maksymalnie 3 dni od dnia doręczenia przesyłki.


§6. PLIKI DO REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Drukarnia nie odpowiada za materiały zawarte w plikach do realizacji zamówień, jeżeli przesłane materiały są niezgodne z prawem Drukarnia może odmówić ich realizacji.
2. Drukarnia nie nanosi korekty treści na przesłanych materiałach do druku oraz nie odpowiada za błędy składu tekstu na projektach Klienta. Jeżeli projekt jest przygotowywany przez naszych grafików, musi zostać zaakceptowany przez klienta, czas realizacji druku jest liczony od momentu akceptacji projektu.
3. Drukarnia pracuje na profilu kolorystycznym Fogra39 dla wydruków cyfrowych oraz ISO Coated v2 ECI 300% dla wydruków offsetowych. Wszystkie prace przygotowane w innych profilach zostaną automatycznie przekonwertowane przez Drukarnię, a ewentualna niezgodność barw wynikająca z tego przekształcenia nie może być podstawą reklamacji.
3. Nie ponosimy odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki.    


§7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI DRUKARNI

Nasza drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:
1. Druk prac źle przygotowanych pod względem technicznym;
2. Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm;
3. Ilość dostarczonego towaru do klienta może wynosić +/- 5% zamówionego nakładu;

4. Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta;
5. Za terminowość przekazywania środków pieniężnych pomiędzy bankiem Klienta a systemem dotpay.pl


§8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Produkty i usługi oferowane przez naszą Drukarnię tworzone są specjalnie dla Klienta, a co za tym idzie nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Dokonując zakupu Klient zawiera umowę kupna sprzedaży i nie może od niej odstąpić.
Regulowane jest to przez zapis w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38). Zapis o braku możliwości odstąpienia od umowy kupna sprzedaży Klientowi w przypadku:
- "…w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb";
- "..o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy".
Zatem dokonując zakupu Klient wyraża WYRAŹNĄ zgodę na utratę prawa odstąpienia od umowy. Prosimy o przemyślane zakupy. :)

 
§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
3. Regulamin obowiązuje od dnia 1.09.2015 r.

P
R
O
D
U
K
T
Y